#

Ενισχυτές


Ε 1200

Επαγγελματικός Ενισχυτής 2x330W @ 8Ω / 2x500W@4Ω, bridged 660W@16Ω / 1000W@8Ω με την δυνατότητα να παίζουν τα κανάλια και σε Parallel mode

Προβολη
Ε 2400

Επαγγελματικός Ενισχυτής 2x1000W @ 8Ω / 2x1600W@4Ω, bridged 2000W@16Ω / 3200W@8Ω με την δυνατότητα να παίζουν τα κανάλια και σε Parallel mode.

Προβολη